Kijk ook eens bij de
vragen en reacties
of heeft u zelf een tip?

(Archief) berichten


Arie Jan Kranendonk (1930-2019)
De eind mei 2019 overleden Arie Jan Kranendonk was de laatste directeur van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland (CCF) vóór de fusie met Noord Nederland in 1990.
​​​​​​​
828x zuivel in beeld
Op de website van de Wageningse Universiteit zijn sinds kort beelden te zien van de zuivelbereiding in vroeger tijd. Het is de collectie van professor Boke van der Burg.

Woonwijk rond melkfabriek in Arnhem
De sinds 2003 leegstaande Coberco-fabriek in Arnhem blijft behouden als industrieel monument. Rondom het gebouw komt een nieuwe woonwijk, het Coberco-kwartier. Naar aanleiding daarvan is een publicatie gemaakt over de geschiedenis van de fabriek, de architect Feenstra en de nieuwbouw: De Melkfabriek in Arnhem.

Verhalen van de werkvloer

Mensen die de veranderingen in de Friese zuivelindustrie aan den lijve hebben gevoeld komen aan het woord in het boek Van melkrijder tot fabrieksdirecteur. Het bevat tien interviews en veel foto’s uit de tijd dat de computer nog niet de dienst uitmaakte in de fabrieken.

Prachtboek over Friese fabrieken
Zuivelfabrieken in Friesland is de nuchtere titel van een prachtig geïllustreerd boek met honderden foto’s van zo’n 160 fabrieken die er ooit in deze provincie hebben gestaan. Het boek is ook een mooie bijdrage aan de geschiedschrijving over deze zuivelprovincie, die enige achterstand heeft opgelopen.

Het levensverhaal van een melkboer
Dochter Margriet van Dijken schreef het levensverhaal van haar vader, die melkboer was op het Groningse platteland: Tiemen, Melkboer van ’t Hogeland. Ruim veertig jaar kwam hij aan huis in Middelstum en omgeving. De laatste jaren moest hij steeds verder weg rijden om klanten te vinden. En die laatste klanten waren bijna allemaal ‘grijze duiven’.

Duizend leidinggevenden uit Bolsward
Tussen 1889 en 1996 zijn meer dan duizend leidinggevenden voor de zuivel- en levensmiddelenindustrie opgeleid in Bolsward. De geschiedenis van die befaamde Zuivelschool is beschreven in het boek Weten is Kunnen, Kennis is Macht, Een geschiedenis van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1996).

Sjef van Kessel: toegewijd aan de zuivel
46 jaar lang was Sjef van Kessel vol toewijding verbonden aan de zuivelfabriek in Drunen. Zijn leven is beschreven in Leve de stoom! De auteur is Sjef van Hulten die eerder een boek schreef over deze fabriek. In dit boek gaat het ook over Drunen in vroeger tijd, de Boerenbond en de strijd tussen margarine en boter….

Boek over Bodegraafse kaashandel
Bodegraven leefde van de kaas. Met een kaasfabriek, een kaasmarkt en tientallen kaashandels. Nog steeds staan er grote kaaspakhuizen. Van de tientallen kaashandels die er ooit waren is nog een handvol over. Over de geschiedenis van al die bedrijven is nu een boek verschenen: Kaas, Verhalen over kaas en Bodegraafse kaashandelaren….

150 jaar margarine...en boter
Na bijna 150 jaar productie laat Unilever de margarine los. Aan de wieg van de ‘kunstboter’ stond echte boter. En tot op heden bleef margarine zich spiegelen aan het originele natuurproduct. Een vette geschiedenis….

100-jarige kaashandel in Edam
In een monumentaal pand aan de Voorhaven in Edam begon in 1916 Johannes Schardam met een compagnon de kaashandel Gestam. De achterkleinkinderen die nu het bedrijf leiden, kregen onlangs bij de viering van het 100-jarig bestaan te horen dat zij zich voortaan Hofleverancier mogen noemen.

Fabriek Lutjewinkel 100 jaar
In Lutjewinkel wordt een jubileum gevierd dat niet vaak voorkomt: het 100-jarig bestaan van een zuivelfabriek. De meeste fabrieken zijn in de loop der jaren gefuseerd of opgeheven. In Lutjewinkel wordt onafgebroken zuivel geproduceerd sinds 1916.

Kaashandelaar Jan Kos vertelt
Over de kaashandel in Nederland is weinig geschreven. Des te opvallender is het boek van Jan Kos, directeur van de Vandersterre Groep uit Bodegraven: Van 6- naar 40+ , Dertig jaar bouwen aan erfgoed in kaas. In dat boek kijkt hij terug op zijn carrière en geeft hij een inkijkje in de praktijken van de moderne kaashandel. 
 
Restauratie schoorsteen in Leunen
Hij rookt niet maar verder staat de schoorsteen van de zuivelfabriek in Leunen bij Venray er weer prachtig bij. Dat is te danken aan de stichting Industrieel Erfgoed Melkfabriek Venray. De stichting wil de fabriek, die in 1985 is gesloten, behouden als herinnering aan de industriële ontwikkeling van Venray...

Drie boeken over Van Grieken
Dit jaar verschenen drie boeken over de Haagse zuivelfabriek Van Grieken, in 1899 opgericht, in 1988 samengegaan met Menken, in 1998 overgenomen door Campina Melkunie. Het is een persoonlijke én een bedrijfsgeschiedenis, opgetekend door oud-directeur/eigenaar Harry van Grieken. Een bijzondere en ook een verwarrende uitgave. Lees meer » 

20.000 ton kaas in Roermond
Tachtig jaar lang (1934-2014) heeft in Roermond het Zuid Nederlandsch Koelhuis gestaan. In de jaren tachtig was er 20.000 ton kaas opgeslagen. Frans Savelkouls, oud-medewerker van Friesland Campina, heeft zojuist een boek met veel foto’s gepubliceerd over de geschiedenis van dit koelhuis: Boter, Eieren & Kaas. Lees meer » 
 
Kaas uit Asten en Roermond
Nieuw in de rubriek Beelden: foto’s van de kaasfabriek in Asten en de kaasopslag in Roermond. De foto’s van Asten zijn waarschijnlijk in de jaren 80 gemaakt; die van Roermond zijn van rond 1970-75 Lees meer » 
 
Goei Botter uit Drunen
Van 1920 tot 1965 werkte Mari van Hulten (1904-1987) bij de Coöperatieve Eerste Langstraatsche Stoomzuivelfabriek in Drunen. Hij begon er als hulpkracht op 16-jarige leeftijd en werd directeur in 1942. Hij stichtte een gezin met 13 kinderen, waaronder Sjef (1940). Die laatste heeft het verhaal van zijn vader beschreven in Goei Botter, Een leven in dienst van de boeren. Lees meer » 
 
Driekwart eeuw zuivel in Sittard
De Coöperatieve Melkfabriek St. Rosa te Sittard was een van de oudste en grootste bedrijven in Zuid-Limburg en had als eerste in de provincie een kaasmakerij. Over deze fabriek is een boek verschenen: Driekwart eeuw zuivel in Sittard. Lees meer » 

Alles van melk
Hoe de Nederlandse zuivelindustrie een vooraanstaande positie in de wereld veroverde, was nog nooit beschreven. Dat is nu gebeurd met Alles van melk. Geschiedenis van de Nederlandse zuivelindustrie door Pim Reinders en Aad Vernooij. Het boek toont hoe in bijna anderhalve eeuw (1870-2010) de melkveehouderij, de melkverwerking in de fabriek, de distributie en de afzet onherkenbaar veranderden. Lees meer » 

De eeuw van Van Grieken (1899-1998)
Harry J. van Grieken, de laatste directeur van het bedrijf, heeft een boek geschreven over de geschiedenis van het bedrijf én zijn eigen leven.  Lees meer

Van AMI tot Koninklijke Friesland Campina
Over de eerste melkinrichtingen in Arnhem is een artikel verschenen in Bijdragen en mededelingen, Historisch Jaarboek voor Gelderland (deel C, 2009).  Lees meer